For jegere

Eira Vilt og Fisk AS tar imot vilt fra lokale jegere – både kjøp og eventuelt viderebehandling! Forutsetning er at viltet leveres vommet, er kontrollert og godkjent av veterinær, eller egengodkjent av en i jaktlaget som har godkjent kurs for dette formål! Viltet leveres Eira vilt og Fisk AS sitt anlegg i Hovet!

Velkommen!